...des de 1996

 

PREUS curs 19-20

ADULTS

-...a partir de 18 anys   -

  1. *L’assignatura de laboratori d’instrument s’inicia a partir del nivell 3 d’instrument segons recomanació directors pedagògics

*  L’assignatura de COMBO s’inicia a partir del nivell 5 d’instrument segons recomanació directors pedagògics

  LLENGUATGE MUSICAL                 1h/ setmana col.lectiva                70€/mes

Assignatura

Durada classe

Quota mensual

   INSTRUMENT                                     30 minuts/ setmana individual      70€/mes

   LABORATORI d’INSTRUMENT *  30minuts/ setmana col.lectiva     25€/mes

   COMBO                                                60 minuts/setmana col.lectiva       30€/mes

Matrícula

El preu de la matrícula és de 65 € cada curs.

Només s’abonarà una matrícula per  família, NO per alumne.


Llibres

Musicactiva us proporciona els llibres necessiteu per cursar els nivells de matèria de cada assignatura, que són:

        -llibre de llenguatge musical: un llibre cada nivell de matèria ................30 €  cada llibre.

        -llibre d’instrument: un llibre cada nivell de matèria .................................30 €  cada llibre.


Descomptes 2n familiar matriculat......15% mensualitats i llibres

A partir del segon membre d’una família matriculat a Musicactiva, s’aplicarà el 15% de descompte en tots els pagaments, tant de les mensualitats com dels preus dels llibres.


Audicions i concerts:

            ...totes les escenificacions incloses a les mensualitats.

Totes les escenificacions en forma d’espectacles, audicions i concerts previstes pel Programa d’Estudis Musicactiva-Mètode Creatiu estàn incloses en les mensualitats i NO comporten cap despesa ni per l’alumne ni pel públic assistent.

Les escenificacions que planteja el Programa d’Estudis pels alumnes del departament d’adults són les següents:


              NIVELLS 1-2-3-4-5-6-7-8 del Programa d’Estudis:...cada curs:

                    -Festa-Concert fi de trimestre: cada final de trimestre una festa-concert on participen tots

                alumnes del departament d’adults de TOTS els nivells per aprendre a tocar davant de         

                públic  cultivar l’experiència escènica.          


Instrument:...utilitza els instruments de MusicActiva fins que tinguis el teu!!!

Musicactiva disposa d’instruments per que els vostres fills/es puguin realitzar les classes abans de compar-se el seu instrument i posteriorment us assessora en la compra de l’instrument més adient i us aconsella el moment més adequat per a comprar-lo.


Seguiment:  .....TOTES les activitats incloses a les mensualitats.  


Totes les activitats de seguiment de l’evolució formativa dels alumnes i també totes les activitats d’atenció personalitzada als alumnes que preveu el Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu per a poder-vos garantir la vostra formació musical i artística, estan incloses en l’import de les mensualitats i NO comporten cap despesa adicional.

Les activitats són les següents:

-seguiment regular: seguiment classe per classe de llenguatge musical, d’instrument, de laboratoris d’instrument i de combos / informes trimestrals interns / audicions i concerts: participació en les festes-concert trimestrals amb entrega dels Certificats de Nivell que acrediten els nivells del Programa d’Estudis que vagis assolint.  

-tutoria i assessorament: assessorament personalitzat a cada alumne en relació al pla d’estudis que ha de seguir i a l’organització de la feina en hores de classe i en deures en funció de la disponibilitat de temps, i estratègies personals a seguir en funció de les característiques i circumstàncies personals.


Totes les activitats de seguiment i l’assessorament realitzat personalment pels directors pedagògics: totes les activitats de seguiment estan realitzades directament pels directors pedagògics de MusicActiva -Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló-, dissenyadors del Programa d’Estudis, directors de l’equip pedagògic, i tutors responsables de la formació musical i artística dels alumnes.

ADULTS.html