...des de 1996

 

PREUS curs 19-20

NENS/ES

-6 a 12 anys-

Matrícula

El preu de la matrícula és de 65 € cada curs.

Només s’abonarà una matrícula per  família NO per alumne.


Llibres

Musicactiva proporciona als alumnes el llibres que el vostre fill/a necessita per cursar els nivells de matèria de cada assignatura, que són:

        -llibre de llenguatge musical: un llibre cada nivell de matèria ................30 €  cada llibre.

        -llibre d’instrument: un llibre cada nivell de matèria .................................30 €  cada llibre.


Descomptes 2n germà......15% mensualitats i llibres

A partir del segon membre d’una família matriculat a Musicactiva, s’aplicarà el 15% de descompte en tots els pagaments, tant de les mensualitats com dels preus dels llibres del segon germà.


Audicions i concerts:

            ...totes les escenificacions inclosses a les mensualitats.

Totes les escenificacions en forma d’espectacles, audicions i concerts previstes pel Programa d’Estudis Musicactiva-Mètode Creatiu estan incloses en les mensualitats i NO comporten cap despesa ni per l’alumne ni pel públic assistent.

Les escenificacions que planteja el Programa d’Estudis són les següents:


            NIVELL 1 del Programa d’Estudis:...cada curs:

          -Trobada de llenguatge musical: escenificació de les matèries de llenguatge musical

           -Concert de Fi de curs: CONCERT de BENVINGUDA: on els alumnes dels nivells superiors

                               donen la benvinguda als escenaris als alumnes del primer nivell.


           Nivells 2-3-4 del Programa:...cada curs:

           -Audició de fi de nivell d’instrument: presentació en escena de les peces del repertori

                              d’instrument i dels exercicis d’improvisació del nivell de programa assolit, amb

                              entrega de Certificats de Nivell

           -Concert de Fi de curs: CONCERT de BENVINGUDA: tots els alumnes del nivell 2 están   

                                 convidats a participar al concert de Benvinguda.


              Nivells 5-6-7-8 del Programa:...cada curs:

           -Concert d’alumnes: presentació en escena de les peces del repertori

                              d’instrument de interpretació i del repertori d’improvisació

                            Cada alumne ha de fer un mínim d’un concert cada curs.

                              Els Certificats de Nivell s’entreguen en funció dels repertoris presentats.

           -Concert de Fi de curs: CONCERT de BENVINGUDA: els alumnes dels nivells 7 i 8 participen

                             al concert de Benvinguda com a convidats solistes.

           

Instrument:...utilitza els instruments de MusicActiva fins que tinguis el teu!!!

Musicactiva disposa d’instruments per que els vostres fills/es puguin realitzar les classes abans de comprar-se el seu instrument i posteriorment us assessora en la compra de l’instrument més adient i us aconsella el moment més adequat per a comprar-lo.


Seguiment:  .....TOTES les activitats incloses a les mensualitats.  


Totes les activitats de seguiment de l’evolució formativa dels alumnes i també totes les activitats d’atenció personalitzada als alumnes que preveu el Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu per a poder-vos garantir la formació efectiva dels vostres fills i filles, estan incloses en l’import de les mensualitats i NO comporten cap despesa adicional.

Les activitats són les següents:

-seguiment regular: seguiment classe per classe / informes trimestrals interns / audicions i concerts: TOTES les escenificacions previstes per a cada nivell.

-tutories: sistema de comunicació, informació i assessorament a mares i pares d’alumnes per informar-los de la situació en la que es troba el procés formatiu del seus fill o filla i explicar-los el tractament que hem de donar a la situació per a atendre les necessitats del nen/a i per a optimitzar la seva evolució formativa.

-plans especials: determinació de “plans especials” pels alumnes que ho necessiten a càrrec dels directors pedagogics. Els “plans especials” inclouen: sistema “d’alertes” entre professors i directors pedagògics / determinació de pla personalitzat per cada alumne amb sistema de “consignes”   /  

/ comunicació, informació i assessorament a mares i pares d’alumnes en relació al “pla especial”

/ classes-sessions individuals pels alumnes que ho necessiten amb assistència si cal, de mares i pares.


Totes les activitats de seguiment realitzades personalment pels directors pedagògics:

Totes les activitats de seguiment estan realitzades directament pels directors pedagògics de MusicActiva -Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló-, dissenyadors del Programa d’Estudis, directors de l’equip pedagògic, i tutors responsables de la formació musical i artística dels alumnes i encarregats de la comunicació i assessorament a mares i pares d’alumnes.

Carrer Massens 63 (torrre)  08024 Barcelona

93 285 06 93

    LLENGUATGE MUSICAL                 1h/ setmana col.lectiva                              64,5€/mes

Assignatura

Durada classe

Quota mensual

* L’assignatura de laboratori d’instrument s’inicia a partir del nivell 3 d’instrument segons recomanació directors pedagògics

     INSTRUMENT                                   30minuts/ setmana individual                   64,5€/mes

     LABORATORI d’INSTRUMENT     30minuts/ setmana col.lectiva                  23€/mes

662 182 321

HORARISHORARIS_NENS.htmlHORARIS_NENS.htmlshapeimage_4_link_0

CALENDARI CURS

NENS.html