...des de 1996

 

MATRICULACIÓ

NENS/ES

-6 a 12 anys-

Segueix el procés de matriculació:

1-...omple el formulari  ..... FORMULARI SOL.LICITUT ASSISTÈNCIA REUNIÓ INFORMATIVA

Omple el formulari i demana data i hora per a assistir a les REUNIONS INFORMATIVES.2-...assisteix a la reunió informativa

Assisteix a la REUNIÓ INFORMATIVA on descubriràs mitjançant exercicis i demostracions pràctiques les inmenses possibilitats que et proposa el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical per a l’educació musical, artística i personal dels teus fills i filles.


3-...descarrega’t el full de matriculació ......... FULL DE MATRICULACIÓ

Descarrega’t el FULL de MATRICULACIÓ, omple la documentació i fes efectiva la matrícula enviant-lo a MusicActiva via E-mail.


4-...fes la “prova de nivell”:

-avaluació nivell musical intuitiu i acadèmic / coneixement característiques personals / 

                            comunicació-informació a mares i pares / tria d’instrument-

Quan hagis formalitzat la matrícula, et convocarem a una sessió individual on les directores pedagògiques de MusicActiva podran conèixer el teu fill/a en els aspectes que són necessaris per enfocar correctament la formació. Els aspectes són els següents:

            1-prova de nivell: Avaluació del nivell musical de l’alumne en relació a la seva possible formació musical acadèmica en cas que l’hagi rebut, i en relació al seu nivell musical intuitiu.

             2-característiques personals: observació i anàlisi de les característiques personals de l’alumne en relació a les seves capacitats creatives, característiques que hem de poder conèixer per enfocar correctament la seva formació. Aquest primer diagnòstic és molt important per a poder preveure quina serà la reacció de l’alumne al llarg del procés d’aprenentatge i per a poder enfocar la formació amb les màximes garanties d’èxit.        

             3-comunicació-informació a mares i pares: en finalitzar la sessió, comunicarem a mares i pares l’anàlisi que fem del funcionament “creatiu” de “l’artista” i la manera en què hem d’enfocar la seva formació per aconseguir els resultats formatius que es corresponen amb les seves característiques i capacitats .

            4-TRIA d’INSTRUMENT: en el transcurs de la mateixa sessió realitzarem la “TRIA d’INSTRUMENT”, on donem a conéixer al vostre fill/a els 4 instruments que pot escollir per iniciar la seva formació instrumental -PIANO, GUITARRA, FLAUTA i VIOLÍ-, observem la relació  que de manera intuitiva estableix amb cada un dels instruments, i on extreiem com a conclusió quin és l’instrument o els instruments més adients a les seves característiques personals i que per tant són més recomanables per a afavorir la seva formació.

Després de la prova, expliquem a mares i pares els resultats amb el propòsit que disposeu de la informació necessària per poder parlar-ho amb el vostre fill/a i triar amb encert l’instrument que ha d’aprendre a tocar.


4-...coordinació horaris instrument i llenguatge

Quan ja sapiguem l’instrument que ha d’aprendre a tocar el vostre fill/a, consultarem BUTLLETA d’HORARIS DISPONIBLES que ens heu fet arribar amb el  FULL de MATRICULACIÓ i posarem en marxa la coordinació dels horaris de classe de les assignatures del Programa d’Estudis que ha de cursar el vostre fill/a en funció de la seva edad i del seu nivell musical.

Abans d’omplir la BUTLLETA d’HORARIS DISPONIBLES, és convenient que consulteu els horaris dels grups de llenguatge musical en l’apartat HORARIS.

Quan tinguem els horaris coordinats us informem de l’horari assignat o, si és el cas, de les possibles opcions.