...des de 1996

 

MATRICULACIÓ

TEEN

- dels 12 als 16-18 anys -

Segueix el procés de matriculació:

1-...omple el formulari  ..... FORMULARI SOL.LICITUT ASSISTÈNCIA REUNIÓ INFORMATIVA

Omple el formulari i demana data i hora per a assistir a les REUNIONS INFORMATIVES.


2-...assisteix a la reunió informativa

Assisteix a la REUNIÓ INFORMATIVA on descubriràs mitjançant exercicis i demostracions pràctiques les inmenses possibilitats que et proposa el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical per a l’educació musical, artística i personal dels teus fills i filles.3-...descarrega’t el full de matriculació ......... FULL DE MATRICULACIÓ

Descarrega’t el FULL de MATRICULACIÓ, omple la documentació i fes efectiva la matrícula enviant-lo a MusicActiva via E-mail.


4-...fes la “prova de nivell”:

    -avaluació nivell musical, característiques personals, comunicació-informació a mares i pares i tria d’instrument-

Quan hagis formalitzat la matrícula, et convocarem a una sessió individual on les directores pedagògiques de MusicActiva podran conéixer el teu fill/a en els aspectes necessaris per enfocar correctament la formació i que són els següents:

            1-prova de nivell: Avaluació del nivell musical de l’alumne en relació a la seva possible formació musical acadèmica en cas que l’hagi rebut, i en relació al seu nivell musical intuïtiu.

             2-característiques personals: observació i anàlisi de les característiques personals de l’alumne que hem de poder conéixer per enfocar correctament la seva formació.

Aquest primer diagnòstic és molt important per a poder preveure quina serà la reacció del futur alumne al llarg del procés d’aprenentatge i poder enfocar-lo amb les màximes garanties d’èxit.        

             3-comunicació-informació a mares i pares: al final de la sessió, comunicarem a mares i pares l’anàlisi que fem del funcionament “creatiu” de “l’artista” i la manera en què hem d’enfocar la seva formació musical, artística i personal en funció de les seves característiques.

5-...coordinació horaris instrument i llenguatge

Amb la informació de la  BUTLLETA d’HORARIS DISPONIBLES que ens heu fet arribar amb la documentació del FULL de MATRICULACIÓ posarem en marxa la coordinació dels horaris de classe de les assignatures del Programa d’Estudis que ha de cursar el vostre fill/a en funció de la seva edad i del seu nivell musical.

Abans d’omplir la BUTLLETA d’HORARIS DISPONIBLES, és convenient que consulteu els horaris dels grups de llenguatge musical en l’apartat HORARIS.

Quan tinguem els horaris coordinats us informem de l’horari assignat o, si és el cas, de les possibles opcions.