ESCOLA de MÚSICA

Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu

Casals Musicactiva de «LLEURE ARTÍSTIC» amb presentación de gran espectacle musical.

ESCOLA CREATIVA

propera obertura curs 24-25-

Escola d’educació infantil, primària i secundària amb formació músical i artística integrada.

Formació musical amb el Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu.

Formació en dansa, teatre i plàstiques integrada a través dels Musicals MusicActiva.