PLA d’ESTUDIS PERSONALITZAT

TUTORIA a CÀRREC de DIRECCIÓ PEDAGÒGICA:  

A MusicActiva, les directores pedagògiques i dissenyadores del programa d’estudis i de la metodologia -Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló-, actuen com a TUTORS i es fan càrrec personalment de la formació de cada un i de cada una dels alumnes de Musicactiva, determinant el «PLA de TREBALL PERSONAL» de cada alumne i realitzant totes les ACTIVITATS de SEGUIMENT de l’EVOLUCIÓ FORMATIVA de l’ALUMNE, el que inclou el SUPORT INDIVIDUALITZAT per als alumnes que ho necessiten. El procés pel que les directores pedagògiques planifiquen i fan el seguiment de l’evolució formativa de l’alumne s’inicia a partir que l’alumne comença la seva formació a MusicActiva, i és el següent:

ACCIONS de SEGUIMENT PRÈVIES a INICIAR la FORMACIÓ: 

Prova de nivell i per la tria d’instrument: a partir dels 6 anys TOTS els nous alumnes fan prova de nivell individual. Els objectius de la prova són:

 • conèixer les característiques personals de l’alumne
 • determinar el nivell de formació musical que té, independentment de que sigui l’efecte d’una formació acadèmica, formació autodidàctica o de la seva capacitat intuïtiva. 
 • prova d’instrument: observar i analitzar la relació que estableix amb cada instrument, per poder triar l’instrument que ha d’aprendre a tocar. 

Pla de treball personalitzat per a cada alumne: a partir dels resultats de la prova els directors pedagógics construeixen el pLA de TREBALL PERSONAL de cada alumne, on determinen les assignatures, les matèries i els nivells del Programa d’Estudis que ha de cursar l’alumne i on especifiquen les consignes que ha de seguir el professorat per impartir la formació.

 

REUNIÓ INFORMATIVA per a MARES i PARES d’alumnes i per alumnes ADULTS: previament a la matriculació i previament també a que l’alumne inicïi les classes és imprescindible que mares i pares d’alumnes i també els alumnes adults, hagin realitzat el reunió informativa. A la reunió informativa expliquem mitjançant la realització d’exercicis i d’una manera pràctica i molt entendora el funcionament de la metodologia i del programa d’estudis. L’objectiu es que els alumnes adults i també les mares i pares dels infants i dels adolescents coneguin els continguts de la formació “…que aprenem?”-, …com ho aprenem?” i centrin l’atenció en els continguts de la formació. La reunió es la primera acció de comunicació, informació i assesorament a mares i pares i també a alumnes adults que hem de poder realitzar per conèixer el que estem fent i per establir la relació de colaboració i de confiança que és imprescindible per fer efectiva la formació. 

 

TUTORIA i SEGUIMENT de l’EVOLUCIÓ FORMATIVA de les/
els ALUMNES

 • TUTORIA a CÀRREC de DIRECCIÓ PEDAGÒGICA:  A MusicActiva, les directores pedagògiques i dissenyadores del programa d’estudis i de la metodologia -Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló-, actuen com a TUTORS i es fan càrrec personalment de la formació de cada un i de cada una dels alumnes de Musicactiva, determinant el «PLA de TREBALL PERSONAL» de cada alumne i realitzant totes les ACTIVITATS de SEGUIMENT de l’EVOLUCIÓ FORMATIVA de l’ALUMNE, el que inclou el SUPORT INDIVIDUALITZAT per als alumnes que ho necessiten. El procés pel que les directores pedagògiques planifiquen i fan el seguiment de l’evolució formativa de l’alumne s’inicia a partir que l’alumne comença la seva formació a MusicActiva, i és el següent:
 •  
 • ACCIONS de SEGUIMENT PRÈVIES a INICIAR la FORMACIÓ: 
  • Prova de nivell i per la tria d’instrument: a partir dels 6 anys TOTS els nous alumnes fan prova de nivell individual. Els objectius de la prova són:
   • conèixer les característiques personals de l’alumne
   • determinar el nivell de formació musical que té, independentment de que sigui l’efecte d’una formació acadèmica, formació autodidàctica o de la seva capacitat intuïtiva. 
   • prova d’instrument: observar i analitzar la relació que estableix amb cada instrument, per poder triar l’instrument que ha d’aprendre a tocar. 
  • Pla de treball personalitzat per a cada alumne: a partir dels resultats de la prova els directors pedagógics construeixen el pLA de TREBALL PERSONAL de cada alumne, on determinen les assignatures, les matèries i els nivells del Programa d’Estudis que ha de cursar l’alumne i on especifiquen les consignes que ha de seguir el professorat per impartir la formació.
  • REUNIÓ INFORMATIVA per a MARES i PARES d’alumnes i per alumnes ADULTS: previament a la matriculació i previament també a que l’alumne inicïi les classes és imprescindible que mares i pares d’alumnes i també els alumnes adults, hagin realitzat el reunió informativa. A la reunió informativa expliquem mitjançant la realització d’exercicis i d’una manera pràctica i molt entendora el funcionament de la metodologia i del programa d’estudis. L’objectiu es que els alumnes adults i també les mares i pares dels infants i dels adolescents coneguin els continguts de la formació “…que aprenem?”-, …com ho aprenem?” i centrin l’atenció en els continguts de la formació. La reunió es la primera acció de comunicació, informació i assesorament a mares i pares i també a alumnes adults que hem de poder realitzar per conèixer el que estem fent i per establir la relació de colaboració i de confiança que és imprescindible per fer efectiva la formació. 
 • ACCIONS de SEGUIMENT VÍA PLATAFORMA MUSICACTIVA:
  • Espai de l’alumne a la Plataforma MusicActiva: 
   • cada alumne disposa d’un espai personal i privat a la Plataforma MusicActiva al que pot accedir utilitzant la seva contrasenya. 
   • Les mares i pares dels infants i dels alumnes adolescents, podeu accedir a l’espai de manera que podreu saber en tot moment que està treballant el vostre fill/a tant a casa com si es el cas en forma de deures, les accions de seguiment que està realitzant i la valoració que fem els directors pedagògics de la seva evolució. 
  • Continguts de l’espai de l’alumne: A l’espai de l’alumne trobareu el Pla de Treball personal de l’alumne amb la següent informació:
   • PLA de TREBALL PERSONALITZAT: previssió dels nivells de matèria i les assignatures del Programa d’Estudis que ha de cursar l’alumne;
   • SEGUIMENT: accions de seguiment via plataforma que ha de realitzar al llarg del curs: enregistrament i enviament de audios i videos mitjançant la utilització del material didàctic que trobareu a la plataforma
   • MATERIAL DIDÀCTIC: materials didàctics que necesita per realitzar la formació i per realitzar les accions de seguiment: TUTORIALS MUSICACTIVA – GUIONS d’ESTUDI – INSTRUCCIONS
   • escenificacions en les que ha de participar al llarg del curs -audicions de fi de nivell / concerts d’alumnes etc…- amb la data prevista per realitzar l’escenificació.
   • Material didàctic necessari per realitzar les accions de seguiment via plataforma: GUIONS d’ESTUDI, PARTITURES i TUTORIALS MUSICACTIVA en forma d’AUDIO i de VIDEO
   • Material didàctic que necessita per preparar les audicions i els concerts: GUIONS d’ESTUDI  i TUTORIALS MUSICACTIVA en forma d’AUDIO i de VIDEO
   • Deures: material didàctic i instruccions que necessita l’alumne per poder treballar a  casa en cas que ja estigui fent deures. -veure: funció formativa dels deures / deures a cada nivell del programa-
  • Qui pot accedir a l’Espai de l’Alumne? A l’espai hi pot accedir: l’alumne / mares i pares d’alumnes / professorat assignat per impartir les clases.
  • Qui gestiona l’espai? L’espai està construit, actualizat i gestionat pels directors pedagògics i tutors responsables de la formació de TOTES i TOTS els alumnes de MusicActiva.
 • ACCIONS de SEGUIMENT INTERN:
  • seguiment classe per classe:
   • seguiment classes d’instrument: dels nivells 1 al 4 utilització del full de seguiment del llibre d’instrument
   • seguiment classe per classe de llenguatge musical: “reixa” del professor.
  • informes trimestrals interns: cada fi de trimestre les professores i professors elaboren l’informe trimestral on especifiquen els nivells treballats i els nivells resolts per l’alumne en cada matèria treballada. L’informe es intern i serveix perque el professorat hagi d’analitzar i avaluar els resultats formatius aconseguints, perque que els directors pedagógics puguin saver la valoració que fa el professorat, i perque quedi constàcnica per escrit de la feina realitzada. 
  • ALERTES: sistema d’alertes entre professorat i direcció pedagògica. a partir de l’Alerta i sempre que sigui necessari, els directors pedagògics es posen en contacte amb mares i pares. Sistema equivalent per alumnes adults. 
 • ESCENIFICACIONS -seguiment en forma d’escenificacions: audicions, concerts i “trobades” de conte musical,
  • funció de les escenificacions: 
   • experiència escènica
   • participacio de mares i pares en el proces formatiu
   • seguiment de l’evolució formativa de l’alumne: comprovació en escena de la valoració que hem fet a traves de les accions de seguiment intern i del seguiment via plataforma.
  • escenificacions: 
   • TROBADES MUSICACTIVA de CONTE MUSICAL -P3-P4-P5-
   • TROBADES MUSICACTIVA de LLENGUATGE MUSICAL nivell 1 i 2.
   • AUDICIONS FI DE CURS d’INSTRUMENT: nivells 1-2-3-4 d’instrument
   • CONCERTS D’ALUMNES: a partir del nivell 5 d’instrument
   • PROJECTES TALLER DE COMPOSICIÓ: presentació de composicions

Texto sencillo de Gutentor