EDATS

Una «aplicació» del Programa d’Estudis per poder

iniciar i realitzar la formació musical a TOTES les EDATS

la iniciació musical als 3-4-5 anys

 

 

la formació musical dels 6 als 12 anys

la formació musical dels 12 als 18 anys

 

 

…es pot aprendre música d’adult?

Una aplicació per a cada edat: el Programa d’Estudis presenta 4 aplicacions diferents perquè l’alumnat pugui iniciar-se a la música i pugui realitzar la formació  i cursar TOTS els nivells entre els 6 anys i el 12-14 anys.

Procediments de cada aplicació: cada aplicació utilitza procediments didàctics diferents i adients a les característiques i les possibilitats de cada edat. Els continguts musicals que es treballen a cada edat amb les diferents aplicacions SÓN els MATEIXOS. Els exercicis que s’utilitzen per treballar els continguts són aparentment molt diferents, però internament funcionen igual ja que han estat construïts a partir dels models que proposa el Mètode Creatiu per construir exercicis que permetin aprendre a fer música construint música.

Duració dels nivells segons l’aplicació: el temps que necessita cada alumne/a per cursar els continguts dels nivells de matèria a cada edat utilitzant els procediments de cada aplicació, és diferent i està previst per cada una de les aplicacions.

INFORMA’T…!!!

REUNIONS INFORMATIVES

Assisteix a les reunions informatives on descobriràs el funcionament de la metodologia mitjançant la realització pràctica d’exercicis.

SOL·LICITA ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS OMPLINT EL FORMULARI