METODOLOGIA

Mètode Creatiu per l’Aprenentatge Musical

Aprèn a fer música en TOTS els estils «clàssics» i «moderns» 

construint la teva pròpia música des del primer moment de l’aprenentatge

Aprendre a fer música improvisant, composant i interpretant música creada per l’alumnat des del primer moment de l’aprenentatge.

Formació en música «clàssica» i música «moderna» totalment integrada en un mateix procés formatiu.

Formació amb garanties de «CONTINGUT ARTÍSTIC».

Procés de «CAPACITACIÓ CREATIVA» integrat a la realització dels exercicis.

Formació garantida per a TOTES i TOTS els alumnes.

Aprendre a fer música CONSTRUINT MÚSICA amb els procediments

ACTIUS-CONSTRUCTIUS i CREATIUS

del «Mètode Creatiu per l’Aprenentatge Musical».

Una manera d’aprendre a fer música totalment diferent a la dels procediments «interpretatius» amb els quals es segueix impartint la formació musical a conservatoris i escoles de música «clàssica» i de música «moderna».

….si t’interessa, llegeix més:

Què és el Mètode Creatiu?

A MusicActiva portem més de 25 anys utilitzant la pràctica diària de les classes amb moltíssims alumnes de diferents edats i de diferents característiques personals, per treballar en el desenvolupament d’una metodologia -Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical-, i la construcció d’un programa d’estudis -Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu-, fonamentat en un principi didàctic actualment encara inèdit i clarament diferenciat del que es segueix utilitzant als conservatoris i escoles de música clàssica i de música moderna:

«Aprendre a fer música construint música creada pel propi alumnat

des del primer moment de l’aprenentatge»

El resultat ha estat una manera totalment diferent i innovadora d’aprendre a fer música, en la qual tots els exercicis adopten forma de «procesos constructius», i que gràcies als procediments ACTIUS, CONSTRUCTIUS i CREATIUS de la metodologia, permet superar les mancances formatives i les contradiccions didàctiques dels procediments «interpretatius» amb què es segueix impartint la formació musical a conservatoris i escoles de música clàssica i de música moderna i també a través dels mètodes d’iniciació musical infantil més divulgats -Rítmica Dalcroze, Mètode Orff, Mètode Suzuky-, i ens permet garantir que TOTS els infants, joves i adults podran aprendre a fer música amb contingut artístic independentment del seu TALENT musical inicial i aparent i gràcies a què els procediments de la metodologia resolen les principals qüestions en relació al funcionament del Sistema Musical Tradicional  i permeten també treballar en el procés de «capacitació creativa» de l’alumnat de manera totalment integrada en la realització dels propis exercicis amb que aprenem a fer música amb contingut artístic.

Com aprenem música amb el Mètode Creatiu?

El Mètode Creatiu ens proposa aprendre a fer música construint música creada pel propi alumnat mitjançant el exercicis d’improvisació amb que aprenem a construir  música a “nivell oral” sense necessitat d’haver de llegir ni escriure, -el procés és equivalent al que en el llenguatge verbal anomenem “parlar”-; els exercicis de composició amb que aprenem a llegir i escriure la música que hem construït prèviament a nivell oral -el procés és equivalent al què en el llenguatge verbal anomenem llegir i escriure-; i els exercicis d’ interpretació amb que descobrim que quan hem après a llegir i escriure música amb els exercicis d’improvisació i de composició, podem obrir una partitura i podem llegir i entendre la música que està escrita, i amb els quals aprenem també que gràcies al nivell de “llenguatge musical” i a les “habilitats” que hem assolit amb els exercicis d’improvisació i de composició, podem recrear la forma sonora d’una música que ja ha estat prèviament composada i podem trobar la manera de donar-li el “sentit personalitzat” que és imprescindible per a què la música assoleixi “contingut artístic” i es converteixi en una expressió pròpiament artística.

El procés inclou la següent formació:

 • Formació  instrumental: formació instrumental a través de 4 matèries que es treballen coordinades:
  • tècnica instrumental
  • improvisació a l’instrument
  • lectura a vista a l’instrument
  • interpretació de repertori instrumental.

La formació instrumental ens capacita per aprendre a interpretar l’obra dels grans mestres de totes les èpoques, i ens ensenya a improvisar en tots el estils de la música moderna: pop, jazz, etc…

La formació instrumental ens permet construir un repertori compost per un nombre determinat de peces que hem de tenir sempre preparades per poder tocar davant de públic i en situació de concert. 

La formació instrumental ens prepara per poder arribar a fer música en formació instrumental de COMBO -grup instrumental de música moderna-.

 • Formació en composició musical: el procés ens ensenya a composar la nostra pròpia música, incloent en el procés l’estudi de l’harmonia musical, la instrumentació i els arranjaments i incloent l’utilització de mitjans digitals per enregistrar, seqüenciar i produir les teves pròpies creacions -digital music-.
 • coneixement i utilització del sistema musical: el procés ens descobreix el funcionament del sistema musical tradicional, en els ordres en que s’estructura -RÍTMIC, MELÒDIC i HARMÒNIC-, i ens ensenya a utilitzar-lo per aprendre a fer música a nivell oral, aprendre a llegir i escriure música,  aprendre tota la teoria de la música d’una manera totalment pràctica i entenedora.
 • construcció del llenguatge musical personal de l’alumne:  i el que és més important, el procés formatiu ens permet construir el llenguatge musical personalitzat que ens capacita per poder fer música en tots els estils de la música clàssica i de la música moderna i per donar-li en tots els casos el sentit personalitzat que li otorga «contingut artístic».

Comparació amb els procediments «interpretatius» tradicionals:

                                    aportacions formatives i didàctiques de la metodologia

La metodologia aporta tota mena d’avantatges formatius i didàctics que superen les mancances formatives i les contradiccions didàctiques dels procediments «interpretatius» amb els quals es segueix impartint l’ensenyament de la música a conservatoris i escoles de música clàssica i de música moderna. Aquests són els principals:

-formació clàssica i moderna integrada en un mateix procés formatiu.

-formació musical molt «completa»:

 • improvisar, composar i interpretar de manera interconnectada des del primer moment de l’aprenentatge;
 • formació en tots els ordres que configuren el sistema musical: ritme, melodia i harmonia;
 • composició, arranjaments i producció amb mitjans digitals.

-formació amb garanties de «contingut artístic».

-procés de «capacitació creativa» inclòs en la realització de tots els exercicis.

-formacions «amateur» i formació «professional» interconnectades.

-TOT l’alumnat podrà realitzar la formació, gràcies als procediments ACTIUS CONSTRUCTIUS i CREATIUS de la metodologia, i gràcies al procés de “CAPACITACIÓ CREATIVA” inclòs en la realització dels propis exercicis amb els quals aprenem a fer música.

-temps de dedicació a l’estudi totalment assequible, amb un temps de deures molt reduït.

-formació musical per a totes les edats.

INFORMA’T…!!!

REUNIONS INFORMATIVES

Assisteix a les reunions informatives on et mostrarem els avantatges formatius i didàctics de la metodologia mitjançant la realització d’exercicis pràctics.

SOL·LICITA ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS OMPLINT EL FORMULARI