MELODIA

Aprèn a improvisar, llegir i escriure melodies mitjançant exercicis d’ improvisació i de composició amb què afinaràs la teva oïda, construiràs el teu propi «fraseig musical» i descobriràs el funcionament del sistema tonal.

Construiràs un llenguatge musical que et servirà per a tota mena de música…!!!!

Aprendràs tota la teoria de la música d’una manera totalment pràctica.

Si t’interessa el tema, llegeix més…:

QUÈ APRENEM ?

COM HO APRENEM?

COM FUNCIONA

EL SISTEMA

TONAL?

LLENGUATGE 

MELÒDIC i

TENIR «BONA OÏDA»

FORMACIÓ MULTI ESTILÍSTICA

Construir música amb sons afinats: a la matèria de “melodia” aprenem a construir estructures musicals utilitzant sons «afinats» és a dir, sons amb una altura que està definida, amb uns sons  que estan afinats segons les relacions entre freqüències que determina el Sistema Tonal. Aquests sons afinats segons aquests criteris, són els que anomenem “notes musicals”. 

Procediments constructius: la construcció de fragments melòdics es realitza mitjançant l’aplicació dels models constructius de la metodologia -model d’improvisació, de composició i d’interpretació- que permeten construir música de manera immediata, establint la deguda correspondència entre la construcció del llenguatge a nivell oral i a nivell escrit i permeten evolucionar des de la construcció col·lectiva fins a la construcció individual.

Operacions melòdiques: el procés capacita a l’alumnat per improvisar, composar, llegir a vista i resoldre un dictat escrit de qualsevol estructura melòdica. En el cas de la matèria “melodia”, afegim també dues operacions més:

Transport: aprendre a transportar la música que construim d’una tonalitat a l’altra realitzant l’operació a “nivell oral”, a temps musical real i per tant, d’una manera totalment immediata.

Educació de l’oïda: les operacions que permeten a l’alumnat aprendre a parlar, llegir i escriure música a nivell melòdic en totes les tonalitats que componen els Sistema tonal, inclouen el procés de sensibilització auditiva que en determinats programes d’estudi de música moderana s’anomena “educació de l’oïda”-”ear training”- i que és el que permet discernir les notes, els intèrvals i les estructures sonores que composen les diferents tonalitats. Els resultats capaciten a tots l’alumnat per realitzar totes les operacions auditives necessàries per fer música, i en la majoria d’alumnes ens acosten molt al que anomenem “oïda absoluta”.

Grafismes musicals: el procés inclou el coneixement i la utilització de TOTS els grafismes musicals amb els quals representem gràficament les estructures melòdiques: notes, pentagrames, claus musicals, armadures de les diferentes tonalitats, entre d’altres.

Teoria musical: el procés inclou el coneixement de tota la nomenclatura i els conceptes que presenta la “teoria musical” en l’àmbit melòdic i que gràcies als procediments de la nostra metodologia els aprenem de manera totalment pràctica i vivencial.

El procés evoluciona des de la construcció de la primera escala i del primer intèrval que aprenem a utilitzar –escala de Do Major i intè         rval de 2a-, fins la utilització de totes les escales diatòniques majors i menors en totes les tonalitats que estructuren el Sistema Tonal i la utilització de TOTS els intèrvals i connecta amb la construcció dels acords i les estructures sonores que aprenem a utilitzar a la matèria d’harmonia que treballem a Taller de Composició. El procés ens permet descobrir el funcionament del “Sistema Tonal” utilitzant el propi sistema per construir fragments melòdics des del primer moment de l’aprenentatge i per tant d’una manera totalment pràctica, vivencial i entenedora.  

El procés ens permet descobrir la manera en què hem d’utilitzar el “Sistema Tonal” per poder fer música amb contingut artístic.

El procés fa possible que cada alumne/a construeixi un llenguatge musical en l’aspecte melòdic totalment personal. La manera de donar forma i sentit a la música en l’aspecte melòdic s’anomena habitualment “fraseig” musical.

Treballant aquesta matèria amb els procediments de la nostra metodologia, aconseguim que TOT l’alumnat assoleixi la segona condició que tradicionalment es considera imprescindible per tenir capacitat d’aprendre a fer música, que és tenir el que s’anomena “BONA OÏDA”.

  • La formació de la matèria “melodia” es combina amb la de la matèria “ritme” i dóna lloc a construccions que anomenem rítmico-melòdiques.
  • La formació de la matèria melodia es combina amb la de la matèria mètrica i dóna lloc a estructures mètrico-melòdiques.
  • Els procés formatiu es completa en el moment en què l’alumnat sap llegir qualsevol fragment melòdic que estigui escrit, i també quan sap escriure la estructura melòdica de qualsevol fragment musical que escolti o que pugui inventar construint a nivell oral i de manera intuitiva.

El procés permet descobrir el funcionament del “Sistema Tonal” i aprendre a utilitzar-lo per improvisar, composar, llegir, escriure i interpretar música a nivell melòdic en qualsevol dels estils de la música “clàssica” i de la música “moderna”. 

Tota aquesta formació és possible gràcies a la definició que fa la metodologia del “sistema melòdic musical” i del seu funcionament, la relació que estableix entre el sistema melòdic, el sistema rítmic i la mètrica i els seus resultats: definició del què és i el que genera el “fraseig” melòdic i altres aspectes. Tota aquesta formació és possible gràcies també a l’aplicació dels procediments constructius –models d’improvisació, de composició i d’interpretació-, que permeten reconstruir el funcionament del sistema melòdic i descobrir la seva utilització musical construint música amb contingut artístic de manera immediata des del primer moment de l’aprenenentatge i interrelacionant correctament la construcció i utilització del llenguatge melòdic a nivell oral i a nivell escrit.