IMPROVISACIÓ a l’INSTRUMENT

Aprèn a improvisar amb l’instrument

Aprèn a inventar fragments de música creats per tu mateix

Aprèn a cantar i a acompanyar-te cançons

Aprèn a improvisar sobre els «hits» de tots els estils de la música moderna

La  principal matèria a través de la qual aprenem a tocar l’instrument és la improvisació. Gràcies als procediments de la nostra metodologia, aprenem a tocar l’instrument improvisant des de la primera classe, de manera immediata sense necessitat de cap formació tècnica ni teòrica prèvia.

La improvisació es treballa mitjançant els exercicis d’improvisació i mitjançant l’aplicació del que hem après amb els exercicis a la improvisació sobre repertori de música moderna.

El repertori d’improvisació està format per una selecció de les cançons pop més significatives de totes les èpoques i connecta amb la interpretació i la improvisació sobre blues i standards de jazz. Els nivells d’improvisació es treballen en forma d’exercici i posteriorment s’apliquen sobre les estructures harmòniques i rítmiques de les cançons. El repertori d’improvisació inclou aprendre a cantar cançons acompanyant-se amb el piano i la guitarra, i a fer-ho independentment que l’alumne/a tingui cap mena de formació vocal, i ni tan sols tingui una especial facilitat o predisposició per cantar.

Comencem a treballar el repertori d’improvisació a partir del nivell 5 del programa d’instrument.

El repertori d’improvisació es treballa mitjançant la utilització dels TUTORIALS MUSICACTIVA. 

Els continguts formatius de la matèria improvisació estan totalment connectats amb la resta de matèries d’instrument de la següent manera: 

  • relació amb tècnica instrumental: la matèria d’improvisació va directament connectada a la matèria de tècnica. El model d’improvisació s’aplica directament al material sonor que aprenem a articular a la matèria tècnica instrumental. D’aquesta manera aconseguim fer música amb sentit artístic amb cada un dels recursos tècnics apresos a tècnica instrumental i evitem que la tècnica es converteixi en una preparació merament “formal” i únicament mecànica;
  • relació amb la matèria improvisació de llenguatge musical: els nivells d’improvisació a l’instrument estan tots relacionats amb els continguts d’improvisació de les matèries ritme, mètrica i melodia de llenguatge musical;
  • relació amb la matèria de lectura a vista a l’instrument: els nivells de lectura a vista a l’instrument es treballen sobre nivells d’improvisació a l’instrument que estan resolts i també sobre nivells resolts a les matèries de llenguatge musical;
  • relació de la matèria improvisació amb la matèria composició: la interpretació de repertori instrumental es realitza sobre nivells d’improvisació que han d’estar suficientment resolts. La relació entre improvisació i composició és equivalent a la que establiríem entre la utilització del llenguatge verbal a nivell oral -nivell col.loquial del llenguatge- i  la utilització del llenguatge a nivell literari. El model d’improvisació forma part del model d’interpretació que ens permet aprendre a interpretar el repertori construint a nivell oral. 

 La formació que assoleix l’alumne/a a la matèria improvisació és el complement ideal de la que assoleix a la matèria interpretació. El nivell que assoleix l’alumne/a quan sap improvisar sobre el repertori de música moderna i al mateix temps sap interpretar repertori clàssic és totalment diferent del que tindria si només sapigués fer una de les dues coses.