ESQUEMA del PROGRAMA d’ESTUDIS

Assignatures, matèries, nivells de programa, nivells de matèria.

Dedicació en hores de classe i estudi personal.

Activitats de seguiment de l’evolució formativa.

Aplicacions per cursar programa a cada edat.

Durada del procés formatiu en cada aplicació.