QUI SOM MUSICACTIVA?

-MusicActiva escola de música i centre de creació pedagògica-

-casals de «lleure artístic» amb presentació d’espectacle musical-

MUSICACTIVA

-MusicActiva escola de música i centre de creació pedagògica-

MusicActiva, escola de música i centre d’investigació i creació pedagògica, va ser fundada el curs 1996-97 a Barcelona per Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló, amb el propòsit de formar musical i artísticament els alumnes mitjançant un principi didàctic inèdit:

                       “aprendre a fer música construint música creada pel propi alumnat des del primer moment de l’aprenentatge”.

A partir del moment de la seva fundació, -la primera classe es va donar el 6 d’Octubre de 1996-, la tasca dels directors i fundadors de MusicActiva ha consistit en dirigir i formar en els procediments de la metodologia al professorat de MusicActiva,  en fer-se responsable de la formació musical d’una mitjana de 550-600 alumnes per curs de totes les edats -des de P3 fins alumnes adults-, i en utilitzar aquesta activitat docent per a desenvolupar un pla de investigació i de creació pedagògica permanent amb el qual han desenvolupat la formulació d’una metodologia –Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical- i han dissenyat un programa d’estudis –Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu-, que gràcies a les formulacions pedagògiques desenvolupades i gràcies als procediments didàctics desenvolupats, supera les mancances formatives i les contradiccions didàctiques del procediments “interpretatius” amb que es segueix impartint l’ensenyament de la música a conservatoris i escoles de música clàssica i de música moderna, i fa possible que TOTES les alumnes i TOTS els alumnes puguin aprendre a fer música amb “sentit artístic” SENSE dependre dels seu “talent” musical i artístic inicial i aparent i gràcies a que els procediments ACTIUS, CONSTRUCTIUS i CREATIUS de la metodologia resolen els aspectes tècnics sobre el funcionament del sistema musical tradicional i la seva utilització artística, i treballen en la mobilització i el desenvolupament de les facultats creatives dels alumnes de manera totalment integrada en els propis exercicis amb els quals aprenem a fer música.

CASALS d’ESTIU MUSICACTIVA

-casals de «lleure artístic» amb presentació d’espectacle musical-

A partir de l’any 2007, mitjançant l’aplicació dels procediments del Mètode Creatiu a la programació de les activitats pròpies de casal d’estiu, dissenyem la fórmula de casals de “lleure artístic”, que combina les activitats lúdiques pròpies del temps d’estiu i les vacances –piscines, excursions, jocs organitzats- amb els tallers artístics –taller de cançons, taller de dansa, taller de teatre, taller de plàstiques, dansa gimnàstica matinal, etc…-, amb els que els infants i joves participen de la presentació d’un gran espectacle musical amb música en directe, presentats per Miriam Darriba i Isabel Darriba, en el que actuen TOTS els alumnes i TOTS els professors del casal i que es presenta setmanalment davant de mares i pares d’alumnes.

Els musicals presenten cançons, conte i coreografies originals de Miriam Darriba, Isabel Darriba i Abel Castelló, han estat un gran èxit que ha arribat a aplegar damunt de l’escenari fins a 400 persones entre alumnes i professores/ors i un públic de mes de 1.000 persones format per mares i pares d’alumnes i familiars i amics convidats. Els espectacles recreen grans gestes de la història universal, tenen un caràcter simbòlic exemplaritzant i són els següents:                         

Lluna Blanca – A l’Abordatge – El Secret de la Selva – Viatge a l’Espai

Els casals es realitzen de manera simultània i coordinada a 4 escoles de BCN, estan oberts a alumnes externs i arriben a aplegar setmanalment fins a 400 alumnes a càrrec d’un equip de professorat de 50 persones entre professors especialistes de MusicActiva i monitoratge.

«ESCOLA CREATIVA»

-primera escola de formació infantil, primària i secundària amb formació artística d’alt nivell

en música, dansa, teatre i arts plàstiques integrades en la formació escolar-

-utilització de la formació musical i artística per treballar en la «capacitació creativa» de l’alumne/a-

-aplicació dels principis del «Mètode Creatiu per l’Aprenentatge Musical» a les «operacions essencials» de les matèries curriculars NO artístiques: llengua, matemàtiques, etc…-

UN NOU MODEL EDUCATIU ESSENCIALMENT DIFERENT

OBERTURA PROPER CURS 24-25

Fundació de la primera escola d’educació infantil, primària i secundària amb formació musical i formació en arts plàstiques i escèniques totalment integrada en el programa escolar. L’escola funcionarà com a escola i també com a centre de creació pedagògica per aplicar els procediments del Mètode Creatiu a la resta de disciplines artístiques -dansa, teatre, plàstiques- i també a les matèries curriculars. La formació musical s’utilitzarà no només per formar musical i artísticament als alumnes, sino també com a eina per treballar de manera TÈCNICA en la mobilització i el desenvolupament dels mecanismes CORPORALS, MENTALS i SENSORIALS que segons els plantejaments de la nostra metodologia determinen la capacitat creativa de la persona en tots els seus àmbits. L’objectiu consisteix en aconseguir la FORMACIÓ INTEGRAL de la persona donant a la formació artística d’alt nivell el lloc que considerem hauria d’ocupar en la formació dels infants i dels joves i aplicar a les matèries del currículum escolar -llengües, matemàtiques i coneixements-, els mateixos procediments que ens han permés posar l’aprenentatge de la música a l’abast de TOTHOM per aconseguir superar les mancances formatives i les profundes contradiccions didàctiques que fan que la formació escolar actual sigui tan summament deficitària des del punt de vista formatiu i tan innecesàriament conflictiva. Tot aquest plantejament és possible gràcies als procediments ACTIUS, CONSTRUCTIUS i CREATIUS de la metodologia creativa que treballen en el procés de capacitació creativa de l’alumne/a de manera totalment integrada en la realització dels propis exercicis amb els que aprenem a fer música. Això fa possible que TOT L’ALUMNAT es capaciti per realitzar la formació què ens proposa el programa d’estudis en totes les matèries artístiques i no artístiques i elimina el principal motiu discriminatori de la formació escolar actual que és la discriminació a causa de la mala interpretació i la mala utilització del «talent» natural de l’alumnat. La formació es realitzarà a través de 3 línies formatives paralel·les:

  • FORMACIÓ MUSICAL: formació musical s’impartirà amb el Programa d’Estudis MusicActiva-Mètode Creatiu totalment integrat en horari escolar. La formació musical servirà no només per aconseguir una formació musical i artística d’alt nivell sinó per a treballar de manera tècnica i sistemàtica en la mobilització i el desenvolupament dels mecanismes interns que determinen la capacitat creativa de l’infant i del jove i que segons la nostra metodologia són els que permeten fer, construir, construir amb contingut creatiu -és el que anomenem «crear»- i també, i això és trascendent des del punt de vista didàctic, determinen la capacitat d’aprenentatge.
  • FORMACIÓ ARTÍSTICA: la formació en arts plàstiques i escèniques s’impartirà a través de 2 línies complementàries: TALLERS ARTÍSTICS: realització dels TALLERS de DANSA -dansa-gimnàstica i dansa-, TALLER de PLÀSTIQUES i TALLER de TEATRE integrats en horari escolar. Els tallers es realitzen diàriament. El tallers de dansa -dansa-gimnàstica pels petits i dansa pels grans-, serveixen per posar en marxa el cos i iniciar l’activitat diària.
  • MUSICALS MUSICACTIVA: participació dels infants i joves als MUSICALS MUSICACTIVA creats i desenvolupats al casals MusicActiva i que permeten treballar la dansa, el teatre i les plàstiques de manera integrada en la presentació escènica dels espectacles. Els espectacles es treballen al llarg de tot el curs i es presenten davant de mares i pares al mes de Juliol. A més a més de la seva funció formativa en els continguts de les matèries artístiques, els espectacles generen la ficció que mobilitza l’imaginari col·lectiu de tot l’alumnat i tots els membres de l’escola i provoquen el nivell d’identificació amb els personatges i amb les situacions que ens explica el conte del musical i generen «l’ambient» en el que es desenvoluparan totes les activitats de l’escola i que serà un dels seus trets identitaris.

  • APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA A LES MATÈRIES ESCOLARS: l’escola funcionarà com a escola i simultàniament com a centre de creació pedagògica per aplicar els procediments de la metodologia als continguts de les matèries curriculars NO artístiques, és a dir:
    • matèries instrumentals: llengües maternes: català i castellà
    • llengües estrangeres: anglès i francès 
    • àrea de coneixements: geografia, història, ciències i tecnologia

INFORMA’T…!!!

REUNIONS INFORMATIVES

Assisteix a les reunions informatives on descobriràs el funcionament de la metodologia mitjançant la realització pràctica d’exercicis.

SOL·LICITA ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS OMPLINT EL FORMULARI