RITME

Aprèn a improvisar rítmicament utilitzant la «percussió corporal» i els instruments de percussió.

Aprèn a coordinar i disociar el moviment corporal i desenvolupa la teva motricitat.

Descobreix el funcionament del sistema «rítmic musical» i construeix un «llenguatge musical» totalment personalitzat.

Si t’interessa el tema, llegeix més…:

QUÈ APRENEM ?

COM HO APRENEM?

COM FUNCIONA

EL SISTEMA

RÍTMIC?

LLENGUATGE

RÍTMIC i «SENTIT del RITME»

FORMACIÓ MULTI ESTILÍSTICA

Continguts formatius i procediments característics de la matèria:

A la matèria de ritme aprenem a construir “fragments rítmics” utilitzant la percussió corporal i la veu, i aprenent a realitzar diferents nivells de coordinació motriu que ens permeten experimentar amb el propi cos el funcionament del “sistema rítmic” i la seva utilització musical. En el procés incloem també la utilització d’instruments de percussió amb els quals fem sonar les estructures rítmiques que aprenem a construir.

El “model d’improvisació” de la metodologia creativa, ens permet construir els fragments rítmics treballant a nivell oral, és a dir, sense estar supeditat a la lectura de partitures ni a l’escriptura.

El “model d’improvisació” de la metodologia creativa ens permet construir fragments rítmics de manera immediata, és a dir, sense necessitat de cap mena de preparació teòrica ni tècnica prèvia.

El “model d’improvisació” de la metodologia creativa ens permet construir fragments rítmics a través d’un procés que s’inicia amb la construcció col·lectiva de fragments rítmics i evoluciona fins que aprenem a construir fragments rítmics de manera totalment autònoma i individual.

Les estructures rítmiques es treballen exclussivament a nivell oral. Les estructures que construim a la materia de RITME s’aprenen a escriure a la matèria de MÈTRICA. 

Funcionament del “Sistema Rítmic Musical”:

El procés ens permet descobrir el funcionament del sistema “rítmic musical” utilitzant el propi sistema per construir fragments rítmics des del primer moment de l’aprenentatge i per tant, d’una manera totalment pràctica, vivencial i entenedora. 

Utilització del “Sistema Rítmic” per fer música amb sentit artístic:

El procés ens permet descobrir la manera en què hem d’utilitzar el sistema “rítmic musical” per poder fer música amb contingut artístic.

Llenguatge rítmic de l’alumne/a:

El procés fa possible que cada alumna/e construeixi un llenguatge rítmic significatiu i totalment personalitzat.

Talent musical i “sentit del ritme”:

Treballant aquesta matèria amb els procediments de la nostra metodologia, aconseguim que TOT l’alumnat assoleixi la primera condició que tradicionalment es considera imprescindible per poder fer música, que és tenir el que s’anomena “SENTIT del RITME”.

Formació multi estilística:

El procés capacita a l’alumna/e per improvisar i interpretar rítmicament música en qualsevol estil de música clàssica i moderna.

Aplicació de la metodologia:

El procés és possible gràcies a la definició que fa el “Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical” del que és el “Ritme Musical” i el funcionament del “Sistema Rítmic Musical”. El procés és possible gràcies a l’aplicació del “model d’improvisació” del Mètode Creatiu, que permet aprendre a fer música construint música amb contingut artístic a nivell oral i de manera totalment immediata.