TÈCNICA INSTRUMENTAL

Aprèn a «fer sonar» el teu instrument.

Aprèn a «articular» un so musical que et serveixi per fer música improvisant i interpretant.

Resol el difícil problema de la «tècnica instrumental» gràcies a la nostra metodologia.

Si t’interessa el tema, llegeix més…:

QUÈ APRENEM ?

COM HO APRENEM?

COM RESOLEM LA TÈCNICA INSTRUMENTAL?

APLICACIÓ a la IMPROVISACIÓ i a la INTERPRETACIÓ

FORMACIÓ MULTI ESTILÍSTICA

A la matèria de tècnica aprenem a articular el “so musical” amb l’instrument, és a dir, a fer sonar l’instrument extraient un so que puguem utilitzar per fer música amb sentit musical i amb contingut artístic. Es tracta d’un so que en sí mateix ja conté les propietats formals i el nivell de sentit per tal que el puguem considerar música.

La tècnica instrumental es treballa mitjançant la realització de TAULES TÈCNIQUES.

La formació que aconseguim mitjançant la correcta realització dels exercicis que ens proposen les TAULES TÈCNIQUES resol de manera eficaç i per a TOTS els alumnes i TOTES les alumnes, els problemes de la tècnica instrumental de TOTS els instruments que estan en programació.

El nivell tècnic assolit amb les TAULES TÈCNIQUES s’aplica a l’execució d’escales i acords i les escales i acords s’utilitzen directament als exercicis d’improvisació. D’aquesta manera aconseguim poder fer música i/o convertir en música els recursos tècnics que aprenem i fer-ho d’una manera immediata. Posteriorment i una vegada hem aplicat el recurs tècnic a la improvisació, estem capacitats per reconèixer també la utilització del recurs en les peces que interpretem.

Les TAULES TÈCNIQUES permeten aprendre a tocar l’instrument SENSE necessitat d’haver de treballar la tècnica mitjançant “estudis”, i per tant eliminant els estudis dels repertoris d’instrument. Els únics estudis que s’inclouen als repertoris són aquells que tenen un contingut musical prou notori. A títol d’exemple, els primers estudis que treballem amb el PIANO són els estudis de F. Chopin.

Les TAULES TÈCNIQUES estan construïdes mitjançant l’aplicació dels procediments ACTIUS CONSTRUCTIUS i CREATIUS de la metodologia a les operacions que comporten i composen la tècnica instrumental. Això permet que siguin exercicis amb molt sentit musical, també que siguin realitzables per TOT l’alumnat.

  • Als nivells I II III es treballa a la classe d’instrument individual juntament amb les matèries d’IMPROVISACIÓ, REPERTORI i LECTURA.
  • Als nivells IV V i fins al nivell XII es treballa a la classe d’instrument individual juntament amb la matèria de REPERTORI – les matèries d’IMPROVISACIÓ i LECTURA es treballen via plataforma-.
  • A partir del nivell VII, la tècnica instrumentals es pot treballar paral·lelament a les classes mitjançant la utilització dels TUTORIALS MUSICACTIVA.