ESTRUCTURA i FUNCIONAMENT del PROGRAMA d’ESTUDIS

Nivells del Programa d’Estudis:

El Programa d’Estudis està estructurat en 12 nivells de programa. 

Graus formatius -organització del nivells en graus i objectius formatius-:

Els 12 nivells s’organitzen en 3 Graus formatius de 4 nivells. Cada Grau té un objectiu formatiu específic.

 • Grau Inicial: nivells I II III IV del PROGRAMA d’ESTUDIS objectiu formatiu: mobilització capacitats creatives de l’alumne/a – posada en marxa de les “operacions essencials” musicals. 
 • Grau Elemental”: nivells V VI VII VIII del PROGRAMA d’ESTUDIS objectiu formatiu: formació necessària per tenir una visió general del funcionament del Sistema Musical i la seva utilització artística.
 • Grau Mig “Amateur” o “Professional”: nivells IX X XI XII del PROGRAMA  d’ESTUDIS objectiu formatiu: formació necessària per practicar la música de manera amateur a un alt nivell i per accedir a les proves d’accés de les diferentes especialitats dels graus superiors de música.

Edats i aplicacions:

 • El Programa d’Estudis presenta 4 aplicacions diferents per tal que les alumnes i els alumnes puguin iniciar i puguin realitzar la formació musical a qualsevol edat. 
 • Les aplicacions són les següents:
  • aplicació:  Conte musical  “Viatge al País dels Sons Meravellosos”.…..……. per començar i realitzar la formació a l’edat de P3, P4 o P5
  • aplicació:  “Nenes i Nens”………………………………….…. per començar la formació i cursar TOTS els nivells entre els 6 anys i el 12-14 anys
  • aplicació:  “Teens:……………………………..… per començar la formació i cursar TOTS els nivells del programa entre 12-14 anys i 16-18 anys
  • aplicació:  “Adults” …………………………………….…… per començar la formació i cursar TOTS els nivells del programa a partir de 16-18 anys

Línies formatives:

 • 2 línies formatives paral·leles: la formació es realitza cursant paral·lelament dues línies formatives:
  • formació AMB instrument
  • formació SENSE instrument
 • efecte formatiu de les línies formatives: cada línia formativa genera en l’alumne/a un procés formatiu que evoluciona de manera independentment i dóna efectes formatius que es complementen de manera espontània. Això és gràcies a que els procediments que aplica la metodologia per organitzar el material sonor i els que aplica per aprendre a fer música construïnt música mitjançant els models d’improvisació, composició i interpretació són els mateixos.
 • cal cursar les dues línies formatives: la formació que l’alumne/a assoleix treballant amb l’instrument i la que assoleix treballant sense instrument és diferent. El Programa està dissenyat perquè les formacions es complementin de manera espontània.  Perquè l’alumne/a pugui assolir la formació que ens proposa el nostre programa i la nostra metodologia, cal que cursi paral·lelament les dues formacions. 

Assignatures:

 • assignatures: Cada línia formativa es realitza cursant les següents assignatures:
  • formació SENSE instrument………. assignatures: LLENGUATGE MUSICAL / TALLER de COMPOSICIÓ.
  • formació AMB instrument ………….assignatures: INSTRUMENT INDIVIDUAL / LABORATORIS d’INSTRUMENT / GRUPS INSTRUMENTALS: COMBO i CAMBRA

Matèries: 

Les matèries que impartim en cada assignatura són les següents:

 • Formació SENSE instrument………. assignatures: LLENGUATGE MUSICAL / TALLER de COMPOSICIÓ.
  • assignatura: LLENGUATGE MUSICAL
   • matèria: RITME
   • matèria: MÈTRICA
   • matèria: MELODIA
  • assignatura: TALLER de COMPOSICIÓ
   • matèria: HARMONIA: harmonia i educació de l’oïda
   • matèria: COMPOSICIÓ: harmonització, arranjaments-instrumentació, formes musicals.
   • matèria: DIGITAL MUSIC: producció musical: enregistrament, seqüenciació i producció amb mitjans digitals

 • Formació AMB instrument.……... assignatures: INSTRUMENT / LABORATORI d’INSTRUMENT / GRUP INSTRUMENTAL.
  • assignatura: INSTRUMENT
   • matèria: TÈCNICA INSTRUMENTAL
   • matèria: IMPROVISACIÓ a l’INSTRUMENT
   • matèria: LECTURA a VISTA a l’INSTRUMENT
   • matèria: INTERPRETACIÓ de REPERTORI INSTRUMENTAL
  • assignatura: LABORATORI d’INSTRUMENT
   • matèria: TÈCNICA
   • matèria: IMPROVISACIÓ
   • matèria: LECTURA A VISTA
   • matèria: REPERTORI
  • assignatura: GRUPS INSTRUMENTALS:
   • COMBO: INTERPRETACIÓ i IMPROVISACIÓ de repertori de música “moderna» en formació instrumental de COMBO –grup instrumental de música moderna-
   • CAMBRA: INTERPRETACIÓ de repertori de TOTS els estils en petit grup instrumental.