CONJUNT INSTRUMENTAL

Aprendre a interpretar repertori amb grup de música «moderna» i música clàssica

-a partir del nivell 8 del Programa d’Estudis-

COMBO

Grup instrumental de música «moderna»

CAMBRA

Grup instrumental de música «clàssica»

ORQUESTRA

Gran grup instrumental de música «clàssica»

 • assignatura: CONJUNT INSTRUMENTAL -combo i cambra-
 • ….a partir del nivell 8 del programa MusicActiva.
 • COMBO -grup instrumental de música moderna- 
 • CAMBRA: formació de duos, trios i petits grups i instrumentals -musica únicament interpretada, sense improvisació-
 • ORQUESTRA: interpretació en gran grup instrumental 
 • Conjunt instrumental als nivells anteriors: l’efecte formatiu de conjunt instrumental des del nivell 1 fins nivell 7 de programa- es treballa de manera implícita en totes les matèries-: 
  • Instrument solista amb acompanyament del professor/a: tots els instruments melòdics -flautes, violí, clarinet-, aprenen i interpreten les peces amb acompayament del professor.
  • Els instruments polifònics -piano i guitarra- en els nivells 1-2-3 del seus programes, fan música només a nivell melòdiic i treballen sempre amb acompanyament.
  • En els nivells que fan música polifònica i ja toquen les peces sense acompanyament, els Guions d’Estudi amb els quals aprenem totes les peces en tots els nivells fan que l’alumne/a faci tots els exercicis tocant sempre juntament amb el professor/a.
  • Exercicis de llenguatge musical: tots els exercicis de totes les matèries de llenguatge es fan construint la música de manera col·lectiva.