HARMONIA

aprèn harmonia i descobreix com funcionen les operacions harmòniques del Sistema Tonal d’una manera totalment pràctica i mitjançant exercicis d’improvisació i de composició

Continguts formatius i procediments de la matèria “harmonia”:

  • Què és l’harmonia: l’harmonia és l’ordre musical que completa, juntament amb el RITME i la MELODIA, les ordres en què el Sistema Musical Tradicional o occidental ordena el material sonor per poder construir música.
  • Què aprenem? a la matèria «d’HARMONIA” aprenem a construir estructures musicals mitjançant la superposició de notes que sonen simultàniament. Les estructures sonores que prenem com a referència són els acords. 
  • Progressió del material harmònic: el procés constructiu pel qual aprenem harmonia parteix de la construcció dels acords tríades diatònics en la tonalitat de referència -DoM.-,  i evoluciona fins la utilització de tots els acords i estructures harmòniques que són essencials per entendre el funcionament i les possibilitats musicals i artístiques de l’ordre harmònic dins del Sistema Tonal.
  • Educació de l’oïda -“Ear training”-: la formació harmònica inclou les pràctiques de dictat oral i d’educació de l’oïda que es correspon amb els materials harmònics que aprenem a utilitzar. El tractament que li donem inclou tots els continguts i procediments de la matèria que en les formacions de música moderna s’anomena habitualment “ear training”. Es tracta d’una formació molt específica en la qual, gràcies als procediments de la nostra metodologia, arribem a tenir un control i un coneixement molt evolucionat de les sonoritats dels intèrvals, les escales, els acords, les cadenes d’acords i totes les estructures sonores i musicals que ens permeten construir el sistema tonal.

Connexió amb la resta de matèries del programa:

  • Connexió amb la matèria “composició”: els continguts de les matèries d’harmonia i de composició es treballen de manera totalment coordinada. Totes les operacions musicals que aprenem a fer a la matèria harmonia comencen implantant noves estructures harmòniques i evolucionen fins que els alumnes i les alumnes les poden utilitzar per a composar peces creades íntegrament per ells mateixos. Cada nivell del programa d’harmonia es correspon amb un nivell del programa de composició.
  • Connexió amb la matèria “improvisació a l’instrument”: tots els materials harmònics que es treballen a la materia “harmonia” i que s’apliquen a la composició es treballen també paral·lelament per aprendre a improvisar amb l’instrument. Això passa amb els instruments polifònics com és el cas del piano i de la guitarra, pero també en el cas dels instruments melòdics: flautes, clarinet. saxo, etc..

Comparació amb els continguts d’harmonia que es treballa a les formacions interpretatives tradicionals:

  • Inclou els continguts de les formacions “interpretatives” “clàssiques” i “modernes”: el procés inclou tots els continguts de la formació harmònica que s’imparteix a les escoles de música moderna. Planteja l’estudi de l’harmonia a partir del concepte “d’harmonia funcional” que és com es fa a les escoles de música moderna i que considerem indispensable per poder aprendre a utilitzar l’harmonia de manera pràctica i per entendre la funció que fa en la música. Aplica els procediments de la metodologia per completar els continguts harmònics, reordenar-los, relacionar-los correctament amb la formació que l’alumnat assoleix a les altres matèries del programa i per poder-los utilitzar d’una manera que permeti fer música amb “sentit artístic” de manera immediata. El mateix passa en relació als continguts harmònics que s’imparteixen a les formacions “clàssiques”. Tot el que s’aprèn a l’harmonia tradicional està inclós en el nostre programa, però reordenat i impartit d’una manera totalment diferent. 
  • Formació harmònica multiestilística: la formació harmònica que assolim ens permet entendre el funcionament de l’ordre “harmònic” del Sistema Musical més enllà de la seva utilització estilística,  i ens permet entendre i aprendre a utilitzar el funcionament de l’harmonia en tots els estils de la música “clàssica” i de la música “moderna”.

Procediments de la metodologia:

  • Tots els continguts harmònics es treballen mitjançant l’aplicació dels procediments del Mètode Creatiu que mitjançant els procediments ACTIUS CONSTRUCTIUS i CREATIUS de la metodologia ens permeten aprendre les operacions harmòniques d’una manera pràctica i vivencial i molt entenedora que ens permet fer música de manera immediata i elimina els desenvolupaments exclussivament teòrics i tècnics que són tant propis de l’estudi de l’harmonia amb els procediments interpretatius tradicionals.