«INFANTIL»

La iniciació musical als 3-4-5 anys

amb el conte musical

«Viatge al País del Sons Meravellosos»

1 classe de «Conte Musical» d’1 hora cada setmana -col·lectiva-

1 Trobada MusicActiva cada curs: escenificació de les escenes del conte davant de mares i pares

Pla d’estudi personalitzat i atenció individualitzada a càrrec de direcció pedagògica

Comunicació, informació i assessorament a mares i pares d’alumnes

Proves d’instrument: sessió individual per escollir l’instrument que ha d’aprendre a tocar a partir de 1r de primària

 

HORARIS

1 classe de «Conte Musical» d’1 hora cada setmana -col·lectiva-.

Horaris a coordinar en funció de disponibilitat família i escola després de realitzar reunió informativa.

Podeu demanar via email o WhatsApp la previsió d’horaris per l’actual curs.

En cas de realitzar l’activitat en extraescolar, consulteu la previsió d’horaris activitats extraescolars de la vostra escola.

 

PREUS

Podeu demanar preus actuals via E-mail o WhatsApp

mail: musicactiva@musicactiva.net

Whatsapp: 662182321

 

REUNIÓ INFORMATIVA

És imprescindible que totes les mares i pares assistiu a  la reunió informativa

Ompliu FORMULARI SOL.LICITUD REUNIÓ INFORMATIVA

 

CONTINGUTS FORMATIUS

Què aprenem, com ho aprenem?

Aplicació per cursar el programa d’estudis MusicActiva a l’edat de 3-4-5 anys

Escenificació de les escenes de CONTE MUSICAL davant de mares i pares

 

Sessió individual per poder triar quin serà l’instrument que aprendrà a tocar la teva filla o el teu fill

Atenció personalitzada i individualitzada 

a càrrec de les directores pedagògiques amb

comunicació, informació i assessorament a mares i pares

QUÈ aprenem a les CLASSES?

Com ho aprenem?

Contingut de les matèries de llenguatge musical en forma de conte musical

APLICACIÓ «CONTE MUSICAL»

Formació musical als 3-4-5 anys amb l’aplicació “conte musical”:

L’aplicació de “conte musical” que proposa el Programa d’Estudis MusicActiva per a aprendre a fer música a l’edat de 3, 4 i 5 anys, utilitza la ficció del conte musical “Viatge al País dels Sons Meravellosos” per posar en marxa la imaginació dels infants i convidar-los a representar les escenes del conte mitjançant cançons, danses, exercicis de moviment, exercicis d’improvisació i de composició rítmica i melòdica amb que treballem els continguts de les matèries de RITME i MELODIA, que són dues de les matèries que treballem a les classes de LLENGUATGE MUSICAL i que es corresponen amb dos dels «ordres» amb els que estructurem el funcionament del “sistema musical tradicional”.

Els continguts musicals que treballem mitjançant l’aplicació de conte musical són els mateixos que treballa a partir dels 6 anys un infant, un jove o un adult. I també són iguals els procediments didàctics que proposa la nostra metodologia per aprendre a fer música construint música. La diferència radica en que TOTS els exercicis es treballen de manera teatralitzada mitjançant la representació de les escenes del conte, amb l’objectiu que els infants posin en marxa la seva imaginació, s’dentifiquin amb la ficció i omplint de sentit les situacions que recrea.  

Avantatges de començar la formació als 3-4-5 anys amb els procediments del  Mètode Creatiu:

Iniciant la formació musical mitjançant l’aplicació “conte” musical, aconseguim que l’alumnat de 3, 4 i 5 anys posi en marxa la seva formació musical i artística a una edat en que les “operacions” mentals, corporals i sensorials que l’alumnat realitza per a fer els exercicis, arrelen a un nivell molt profund en el funcionament intern de l’infant, i per aquest motiu, creixen i es desenvolupen d’una manera espontània juntament amb el seu creixement físic, mental i emocional natural. És per aquest motiu que el fet de començar a aprendre música a aquesta edat determina de manera trascendent tot el procés pel qual l’alumnat desenvoluparà al llarg de la seva evolució personal no només les seves capacitats musicals, sinó també la mobilització i el desenvolupament dels «mecanismes creatius» que determinaran les seves capacitats personals que col.laboraran en la construcció de la seva personalitat.

Capacitació creativa i garanties de formació artística:

A més a més de la importància de la formació estríctament musical que comença a desenvolupar l’alumnat, el Mètode Creatiu posa en marxa un procés formatiu paral.lel a l’estríctament musical, -procés de «capacitació creativa»-, que treballa en la mobilització i desenvolupament sistemàtic de les operacions mentals, físiques i sensorials que determinen les facultats creatives del infants i que es realitza de manera integrada a la pròpia realització dels exercicis amb que representem les escenes del conte i amb els quals aprenem música. D’aquesta manera aconseguim que TOT l’alumnat pugui aprendre a fer música amb «contingut artístic», independentment del seu “talent” musical inicial i aparent i també independentment de la seva “vocació” i gràcies a que la metodologia permet treballar en la «capacitació creativa» de l’infant de manera integrada en la realització dels propis exercicis amb què aprenem música.

TROBADES CONTE MUSICAL

Escenificació de les escenes del conte «Viatge al País dels Sons Meravellosos»  davant de mares i pares:

  • objectius de les trobades
  • cultiu de «l’experiència escènica»
  • participació de mares i pares en el procés formatiu
  • seguiment i valoració dels resultats formatius
  • per a aprendre a fer música amb “sentit artístic” és imprescindible cultivar el que anomenem “experiència escènica”. Per això, cada curs pugem a l’escenari per representar les escenes del conte en situació escènica i davant d’un públic format per mares, pares, familiars i amics que vulgueu convidar. Les trobades MusicActiva es realitzen en petit format a la sala MusicActiva i en gran format a altres teatres amb més aforament. A més a més de la seva funció formativa, pels infants les TROBADES serveixen per a que mares i pares tingueu una visió directa que us informi dels exercicis i situacions que els vostres fills i filles viuen a les classes. Les Trobades ens fan viure moments emocionants que recordarem sempre.

PROVA d’INSTRUMENT

Triem l’instrument que hem d’aprendre a tocar a partir de 1r de primària:

a finals de I5 arriba el gran moment de decidir l’instrument que hem d’aprendre a tocar. La tria d’instrument es fa mitjançant una sessió individual que realitzen personalment les directores pedagògiques de MusicActiva i a partir de la qual recomanem a mares i pares l’instrument més adient per les característiques personals dels vostres fills i filles.

TUTORIA

Atenció personalitzada i individualitzada per a cada alumne/a, seguiment de l’evolució formativa de l’alumnat amb avaluació dels resultats formatius assolits  i Pla d’informació, comunicació i assessorament a mares i pares:

La tutel·la d’aquesta formació està a càrrec de les directores pedagògiques de MusicActiva -Miriam Darriba i Isabel Darriba-, dissenyadores de la metodologia, i del programa d’estudis, directores de l’equip de professorat i que realitzen personalment la tutoria de TOT L’ ALUMNAT i el programa de comunicació, d’informació i d’assessorament a mares i pares d’alumnes.

 

QUÈ APRENEM a les CLASSES?

A les classes de «CONTE MUSICAL»  treballem TOTS els continguts de 3 de les matèries de LLENGUATGE MUSICAL -RITME / MÈTRICA / MELODIA-, utilitzant els procediments de l’aplicació «conte musical» per adaptar-los a les possibilitats i les característiques dels infants de 3, 4- i 5 anys.

Les classes s’estructuren en les següents parts:

  • conte: explicació de les escenes i aventures del conte.
  • exercicis d’improvisació rítmica: reconstrucció del sistema rítmic mitjançant l’organització del moviment del cos en relació al propi cos i als processos de coordinació del moviment corporal.
  • exercicis de moviment : organització del cos a l’espai.
  • exercicis d’improvisació melòdica: construcció del sistema melòdic mitjançant els exercicis d’improvisació melòdica.
  • cançons: aprenentatge de les cançons del conte musical.

El programa de conte musical proposa escenes diferents per als cursos de I3, I4 i I5. 

Les escenes permeten que els infants que comencen la formació a I3 puguin evolucionar de manera progressiva i conseqüent la seva formació i permeten també que els infants que comencen més grans puguin incorporar-se a la dinàmica de classe dels infants que han començat de més petits.

El més recomanable és començar la formació de ben petits. Començar la formació de petits aporta molts avantatges formatius, no només en relació a la formació musical sinó també en relació a la mobilització de les capacitats creatives que determinen l’evolució de les capacitats dels infants. Els avantatges i les seves causes són els que hem explicat a APLICACIÓ CONTE MUSICAL / AVANTATGES DE COMENÇAR LA FORMACIÓ ALS 3-4-5 ANYS.

INFORMA’T…!!!

REUNIONS INFORMATIVES

Assisteix a les reunions informatives on descobriràs el funcionament de la metodologia mitjançant la realització pràctica d’exercicis.

SOL·LICITA ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS OMPLINT EL FORMULARI