LECTURA A VISTA 

A L’INSTRUMENT

Aprèn a tocar l’instrument llegint a vista la partitura.

Aprèn a crear la teva pròpia versió d’una peça a partir de la lectura de la partitura.

Si t’interessa el tema, llegeix més…:

QUÈ APRENEM ?

COM HO APRENEM?

COM RESOLEM LA LECTURA

A VISTA?

RENDIMENT:

SEGUR QUE

APRENS…!!!

COMPARACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS TRADICIONALS

A la matèria de “lectura a vista” aprenem a fer sonar amb l’instrument un text musical “llegint a vista”, és a dir, aprenem a fer sonar la música escrita llegint el text per primera vegada i sense haver-lo après prèviament.

Com  la resta de matèries d’instrument, la matèria lectura a vista es treballa per separat i en paral·lel a la resta de matèries d’instrument.  Això vol dir que es treballa independentment a la interpretació de repertori, que NO s’aprèn a interpretar el repertori a partir de la lectura de la partitura i que el repertori s’aprèn a tocar de memòria i treballant a nivell oral.

Treballant la matèria “lectura a vista” a l’instrument de manera independent i paral·lelament a la matèria “interpretació” i també a la resta de matèries d’instrument aconseguim uns resultats formatius molt millors. Això és gràcies a que l’alumne/a es pot centrar en l’operació que està fent i pot aprendre-la a fer correctament sense barrejar ni confondre l’operació de llegir a vista amb l’operació d’interpretar.

També ens permet treballar la interpretació a nivell oral i per tant sense dependre de la lectura.

  • en els nivell 1-2-3-4 d’instrument es treballa en forma de composició-lectura.
  • a partir del nivell 5 d’instrument es treballa a través de la lectura a vista de “Petites Peces”.

Aprendre a llegir a vista amb l’instrument és vital per a la formació de l’alumne/a, ja que és el que li permet aconseguir l’autonomia per poder tocar repertori de manera immediata i per poder-ho fer de manera totalment autònoma.

Els nivells de lectura a vista estan detalladament definits per a cada nivell del programa d’estudis i el seu aprenentatge està garantit per a TOT l’alumnat gràcies als procediments de la metodologia.

Habitualment amb els procediments interpretatius tradicionals s’aprèn a llegir a vista llegint les peces que aprenem a interpretar. La nostra metodologia treballa la lectura a vista de manera totalment independent de la matèria d’interpretació. Amb això aconseguim no barrejar ni confondre les operacions, poder treballar correctament les dues matèries i augmentar moltíssim el rendiment formatiu.