«DIGITAL MUSIC»

producció de les composicions amb mitjans digitals

Composició amb ajuda de mitjans digitals:

La utilització de mitjans digitals té com a objectiu la producció de la música composada. Entenem per produir, el procés pel que fem sonar la música que hem creat a la matèria composició.

Programes de producció musical:

Treballem amb el programa Garage Band i amb el programa Logic. Un dels objectius de la matèria és que l’alumnat s’introdueixi en la utilització d’aquests programes i els aprengui a utilitzar per fer música amb un veritable contingut artístic. En el cas concret del programa Logic, es tracta d’un programa semi-profesional que s’utilitza també professionalment i que ofereix unes possibilitats de manipulació del so musical gairebé il·limitades. 

Els mitjans digitals faciliten i clarifiquen molt el procés compositiu: 

Els mitjans digitals permeten construir música mitjançant la seqüenciació, mitjançant l’enregistrament d’àudio i combinant els dos procediments. Els mitjans digitals permeten manipular el so musical d’una manera molt àgil permetent comprovar de manera immediata el resultat sonor i l’efecte musical de la música que estem construint. És per aquest motiu que ben utilitzats clarifiquen moltíssim les operacions que hem de fer al llarg del procés compositiu i són enormement formatius i estimulants per l’alumne.

 

Els mitjans digitals NO han de ser el substitut dels mitjans de creació que demanen de l’implicació global de l’alumne/a a nivell corporal sensorial i mental:

És important remarcar que el plantejament consisteix en que els mitjans digitals, amb les facilitats tècniques que aporten, NO es converteixin en cap cas en un substitut dels processos creatius que demanen de la deguda implicació corporal en el procés compositiu i l’efecte d’aquesta implicació corporal en la manera de pensar i de sentir de l’alumne/a en el moment de construir la música. Estem parlant que la utilització de mitjans digitals no ha de substituir en cap moment la creació intuitiva de melodies o estructures rítmiques cantant o tararejant aquestes estructures, no ha de substituir la construcció d’estructures harmòniques i rítmiques amb la utilització del piano i la guitarra que són els instruments que utilitzem més habitualment per ajudar-nos en la composició, i no ha de substituir en cap cas el procés d’anàlisi i d’aprofundiment en la composició i en la creació musical que ens obliga a realitzar el procés de composar escrivint la música que estem creant. Es tracta que els mitjans digitals completin, complementin i facilitin aquest procés i d’estar molt alerta perquè l’efecte no sigui totalment el contrari, és a dir, que serveixin per eludir la construcció de música a “nivell oral” -improvisació- i a nivell escrit -composició escrita amb grafismes musicals convencionals-,  que ha de formar part del procés pel que l’alumne aprèn a composar. 

 

Producció musical:

La composició mitjançant la utilització de mitjans digitals permet que l’alumne/a faci els primers passos en el procés de producció musical i en concret aprenent a utilitzar els programes per enregistrar la música, aprendre a utilitzar el programa per seqüenciar la música, aprendre a fer les primeres mescles, i també les primeres masteritzacions.

 

Construcció del “home study” de l’alumne/a:

Un dels objectius és que cada  alumne/a construeixi i disposi a casa seva del seu propi “home study” i que la creació i producció de música creada pel propi alumnat pugui formar part de la seva activitat cotidiana. 

 

Importància de la composició en la mobilització de les capacitats creatives de l’alumna/e i en el procés de realització personal:

L’experiència ens demostra que la composició de música creada pel propi alumnat és una de les experiències artístiques més “impressionants” que podem experimentar. És important que en el cas dels infants, mares i pares considereu la dimensió que adquireix la composició de música pròpia i que siguem conscients del que podem oferir a les nostres filles i als nostres fills a través d’aquesta formació. L’experiència ens diu que sempre hi ha un abans i un després de l’evolució personal de cada persona en relació a cada “acte creatiu” que aconsegueix realitzar i que aconsegueix materialitzar. La composició de música pròpia i la culminació del procés mitjançant la utilització de procediments digitals ens proposa  l’àmbit ideal.