HARMONIA i TALLER de COMPOSICIÓ

aprendre a composar la nostra pròpia música a partir de l’estudi de l’harmonia

i utilitzant mitjans digitals -digital music-

…matèries de «taller de composició»: 

Descobriment i utilització de les operacions harmòniques del Sistema Tonal mitjançant exercicis d’improvisació i de composició

Aplicació a la composició del material harmònic, rítmic i melòdic après a llenguatge musical i a harmonia

Producció de les composicions amb mitjans digitals

Què aprenem a Taller de Composició? …com ho aprenem?

  • Harmonia i composició: a taller de composició iniciem l’estudi de l’harmonia i aprenem a utilitzar el material harmònic per iniciar la composició de peces musicals que construim a nivell rítmic, melòdic i harmònic i que per tant, ja presenten una estructura musical completa.

  • Composar cançons:  les primeres composicions prenen forma de cançons. La cançó reuneix els elements essencials de les “formes musicals”: es tracta d’una forma binària composta per una tornada i una estrofa a la qual podem afegir altres parts -una introducció, una coda, interludis, passatges-, i és la forma musical que utilitzem com a referència i com a punt de partida per poder evolucionar fins a la construcció d’estructures musicals més complexes. 

  • Creació de les lletres: la composició de cançons comporta també el procés creatiu pel qual construim les «lletres» de les cançons. Les lletres de les cançons ens permeten connectar el procés de creació literària amb el procés de creació musical i són molt estimulants, molt aclaridores i molt formatives per a les i els alumnes.

  • Arranjaments, harmonització, instrumentació: el procés inclou els continguts de la matèria que en les formacions de música moderna s’anomena “arranjaments”. Els arranjaments inclouen la instrumentació, l’harmonització i la composició de tot l’acompanyament instrumental de la melodia cantada.

 • Producció de la música composada amb mitjans digitals -digital music: la feina que fem a Taller de Composició inclou la utilització dels mitjans digitals amb els quals enregistrem i «fem sonar» la música composada. Els programes que aprenem a utilitzar són GarageBand i Logic. Els mitjans digitals clarifiquen i faciliten molt el procés compositiu i són molt estimulants des del punt de vista creatiu. Mitjançant la utilització d’aquests programes l’alumnat s’introdueix en el procés de producció musical: enregistrament, seqüenciació, mescles i primeres masteritzacions.

Comparació amb els procediments tradicionals:  

 • Estudi tradicional de l’harmonia: als procediments «interpretatius» amb que es segueix impartint l’ensenyament de la música als conservatoris, l’harmonia es treballa de manera prioritàriament teòrica i mitjançant la realització d’exercicis que s’han de resoldre aplicant normes i regles. Aquesta formació es limita a tractar el material musical a un nivell merament formal i en cap cas treballa el nivell d’educació auditiva que és imprescindible per aprendre harmonia, ni tampoc treballa en la construcció del «llenguatge harmònic» que necessita construir l’alumnat per descobrir les possibilitats musicals i artístiques de l’harmonia musical. A les escoles de música moderna es treballa l’harmonia a partir d’un concepte molt més pràctic i molt més entenedor de l’harmonia que s’anomena «harmonia funcional». Però el tractament que se li dóna segueix sent molt teòric ja que es tracta exposant les «normes» que s’han de seguir per construir estructures harmòniques i habitualment s’exemplifica mitjançant l’anàlisi d’exemples musicals.
 • Estudi de la composició en les formacions tradicionals: l’estudi de la composició a la formació clàssica tradicional és una especialització del Grau Superior i l’alumnat hi pot accedir quan ja ha assolit una formació de gran nivell en harmonia, contrapunt, formes musicals i altres matèries. A les carreres de música moderna no es treballa de manera específica i normalment s’inclou de manera implícita a la matèria d’arranjaments i sempre a criteri del professorat.
 • Producció musical: en la formació tradicional de música clàssica no es contempla la producció musical mitjançans digitals -digital musical-. A les formacions en música moderna, apareix com una especialitat de determinades formacions superiors o professionals. Darrerament amb la proliferació dels mitjans digitals, moltes vegades s’utilitzen aquests mitjans per a composar a partir de música que ja ha estat composada i com a substitut del procés constructiu i creatiu pel qual l’alumnat ha d’aprendre a estructurar el so musical a nivell rítmic, melòdic i harmònic.
 • Matèries treballades de manera eminentment teòrica i desconnectades entre sí: el resultat en termes generals és que els continguts de totes aquestes matèries es treballen de manera eminentment teòrica i en tots els casos molt desconnectades entre sí.
 • Mancances formatives i dificultats didàctiques que comporta: això provoca que l’estudi de totes aquestes matèries amb els procediments «interpretatius» tradicionals es converteixi en una formació teòrica, molt abstracta, molt desconnectada de la seva aplicació a la pràctica musical i per tots aquests motius, poc atractiva i molt difícil d’aprendre. 
 • Avantatges formatius i didàctics de treballar aquestes matèries amb la nostra metodologia: aplicant els procediments de la nostra metodologia, treballem la composició a nivell rítmic i a nivell melòdic des del primer moment de l’aprenentatge i a partir del moment en què iniciem l’estudi de l’harmonia, utilitzem immediatament el material harmònic treballat per aplicar-lo a la composició. D’aquesta manera aconseguim que els continguts de totes les matèries connectin entre sí i que els seus efectes formatius es complementin. Això permet que l’alumnat pugui fer música en cada un dels moments pels quals evoluciona l’aprenentatge i ens permet traballar els continguts de les matèries d’una manera pràctica i vivencial que eviten en tot moment els desenvolupaments teòrics i les preparacions tècniques desprovistes de contingut musical.
 • El procés pel qual construim la música i la dotem d’un “sentit musical” personalitzat  inclou el procés de capacitació creativa en la realització dels propis exercicis. Això fa possible que TOT l’alumnat pugui mobilitzar les seves capacitats creatives i descobreixi que és capaç de composar i de crear la seva pròpia música i que l’estudi de les matèries sigui totalment comprensible i assequible per a TOT l’alumnat.

Aplicació de la metodologia: 

El procés es fa a partir de la definició que fa la metodologia del “sistema rítmic musical” i del “sistema mètric musical” i el seu funcionament, la diferència que estableix entre ritme i mètrica i la seva aplicació didàctica, …i mitjançant l’aplicació dels models d’improvisació i de composició que permeten reconstruir el funcionament del sistema mètric i la seva utilització musical construint música de manera immediata d’una manera pràctica i vivencial.