INTERPRETACIÓ

DE REPERTORI

INSTRUMENTAL

Aprèn a interpretar peces de TOTS els estils musicals, clàssics i moderns. 

Aprèn a construir la teva pròpia versió de les peces. 

Aprèn a pujar a un escenari i interpretar el teu repertori en situació de concert i davant de públic…!!!!!

TOT L’ALUMNAT DE L’ESCOLA HO ACONSEGUEIX… !!!

VINE A DESCOBRIR QUE ETS UN ARTISTA…!!!

A la matèria INTERPRETACIÓ de REPERTORI INSTRUMENTAL aprenem a fer música amb l’instrument mitjançant la interpretació de les peces que componen el nostre repertori instrumental. 

Els repertoris d’instrument estan compostos per una selecció de les peces més significatives dels grans mestres de la història de la música. Inclou també les peces més significatives dels repertori que s’aprèn als conservatoris i a les escoles de música clàssica. 

  • Aprendre les peces amb els “Guions d’Estudi”: les peces s’aprenen mitjançant la realització dels exercicis del Guions d’Estudi de cada peça. Els Guions d’Estudi permeten que l’alumnat reconstrueixi la “forma sonora” de la peça i li doni el “sentit personalitzat” indispensable per aconseguir fer música amb “contingut artístic” mitjançant la seva interpretació. Els exercicis dels Guions d’Estudi estan construïts mitjançant l’aplicació del “model d’interpretació” del Mètode Creatiu que permet aprendre les peces treballant a nivell oral i sense haver de dependre de la lectura. 
  • Fer créixer les peces mitjançant els “Guions de Manteniment”: quan ja hem après a tocar la peça, seguim treballant-la mitjançant la realització dels exercicis dels Guions de Manteniment. L’objectiu dels Guions de Manteniment  és posar la peça en “situació de creixement”. Posar la peça en “situació de creixement” vol dir tocar la peça d’una manera que permet que l’alumne/a faci música cada vegada amb més “contingut artístic” mitjançant la seva execució. Els exercicis dels Guions d’Estudi estan construïts mitjançant l’aplicació del “model d’interpretació” del Mètode Creatiu que permet reconstruir la forma sonora de la peça i renovar i evolucionar el seu “sentit” cada vegada que la treballem. 

Quan l’alumne/a aconsegueix posar les peces del seu repertori en situació de creixement, inicia el procés pel qual construeix la seva pròpia versió de la peça interpretada. 

 L’objectiu del procés és que l’alumnat construeixi un repertori d’instrument compost d’un mínim de 3 a 6 peces, i que les tingui preparades en tot moment per poder tocar-les de memòria, davant de públic i en situació de concert, sense necessitat d’estudi ni preparació prèvia.

L’estudi de les peces del repertori mitjançant la utilització dels Guions d’Estudi i de Manteniment facilita i agilitza moltíssim l’estudi del repertori, i permet que l’alumnat pugui construir i tenir disponible el seu repertori amb una dedicació molt inferior a la que demana l’estudi del repertori mitjançant la utilització de procediments “interpretatius” tradicionals que es segueixen utilitzant a conservatoris i escoles de música clàssica. L’estudi del repertori mitjançant aquests procediments ens garanteix que TOTS els alumnes i TOTES les alumnes podran aprendre a fer música amb “contingut artístic” mitjançant la interpretació de repertori instrumental. 

Segons tot el que hem explicat, les peces s’aprenen a tocar de memòria sense estar supeditades a la lectura de la partitura. La lectura a vista a l’instrument es treballa de manera independent a la interpretació. 

 

 Les peces del nivell 8 de Programa MusicActiva són d’un nivell equivalent al Grau Elemental del programa oficial de música. I les peces del nivell XII són d’un nivell equivalent al Grau Professional de la carrera de música actualment.  La gran majoria de peces del repertori d’interpretació de MusicActiva formen part dels repertoris dels programes oficials dels conservatoris.